SchalmSmart SchalmSmart SchalmSmart SchalmSmart SchalmSmart SchalmSmart SchalmSmart

Sponsors

Wagenaar Koeltechniek

De Boer Rijtuigen & Trouwservice

Dorpshuis de Schalm

Wat is een "smartlap"?

Smartlap is een neerbuigende benaming voor het levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied waarin een larmoyante geschiedenis wordt verteld.
Lees meer »

Bestuur

SchalmSmart Bestuur groepsfoto
groepsfoto

Leden

voorzitter / penn.meester / pr-commissie
Siem Groot

secretaris / beheer lief en leed
Afra Laan

bestuurslid / ledenadministratie / MC commissie
Trudy de Boer

bestuurslid / notuliste / MC commissie
Ryanne Hoeve

 

 

bestuurslid
Ans Engel